• Koszty nie istnieją po to, aby je kalkulować. Koszty istnieją po to, aby je redukować.

    Taiichi Ohno, the Toyota Production System

  • Jeśli zostaniesz w tym świecie, nigdy nie poznasz innego.

    W. Edward Deming

O firmie

"Wdrażaj i utrzymuj, ale przede wszystkim wspieraj."

Jesteśmy firmą wdrażającą narzędzia lean poprzez innowacyjne metody coachingowe.

To unikatowe połączenie pozwala na implementację metod ciągłego doskonalenia, dokonując zmian świadomości pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Prowadzone przez nas warsztaty realizowane są przy użyciu najnowszych technik szkoleniowych, łączących narzędzia "twarde" oraz "miękkie".

Katarzyna Matusiak
Agnieszka Polarczyk-Białek

Przed każdym szkoleniem zamkniętym przeprowadzamy audyt pozwalający określić poziom zaawansowania "szczupłych" metod zarządzania i opracowujemy "szyty na miarę" plan wdrożenia usprawnień. Jednocześnie kładziemy duży nacisk na aspekty "miękkie", ponieważ wierzymy, że to one decydują o trwałości wdrożenia. Osiągnięcie sukcesu determinuje uwzględnienie kultury organizacji i jej pracowników.

Zaangażowanie ludzi to pełen sukces i tylko z nimi osiągniecie Państwo najlepszy efekt!

Więcej o nas

Dlaczego Lean Coaching jest przyszłościowy?

Jakie przedsiębiorstwo może zyskać najwięcej z wdrożenia Lean Management?

Każda organizacja jest kandydatem do wdrożenia koncepcji Lean Management. Idee eliminacji marnotrawstwa dla szybszego i dokładniejszego zaspokojenia potrzeb klienta zostały zastosowane w branżach takich jak służba zdrowia, bankowość, ubezpieczenia, transport, budownictwo, usługi hotelowe i oczywiście produkcja.

Więcej o Lean Management